Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved slutten av doseringsintervallet, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50 - 16384 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, intoksikasjonsutredning, kontrollformål ved rusmisbruk.

Referanseområde

< 2500 nmol/L.

Tolkning

Oksazepam kan påvises ved bruk av diazepam eller oksazepam. Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 45 mg oksazepam daglig og prøvetaking ved slutten av doseringsintervallet, Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose oksazepam for bruksområdet angst/ uro.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Absorpsjon: langsommere enn diazepam ved peroral tilførsel. Proteinbinding: 94-97 %. Tmax: 2-4 t. T1/2: 10-15 t. Metabolisme: enkel metabolisering til inaktive metabolitter. Elimineres vesentlig via nyrene (80 %). Fullstendig utskillelse i løpet av 2-3 døgn

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.