Analysen

NLK-kode

NPU02923.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

5 – 1400 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

200 – 600 nmol/L.

Tolkning

Nortriptylin er både et eget legemiddel og en metabolitt av amitriptylin. Referanseområdet gjelder ved bruk av nortriptylin.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 51±5 %. Proteinbinding: 92±2 %. Tmax: 7-10 timer. T1/2: 31±13 timer. Metaboliseres i lever via CYP2D6.

Referanser

Nortriptylin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 02. desember 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.