Analysen

NLK-kode

NPU02915.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven minimum 12 timer etter siste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

100 – 4096 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Referanseområde

< 300 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 5 mg nitrazepam daglig og prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose nitrazepam for bruksområdet angst/ uro og/ eller søvnvansker.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 80 %. Proteinbinding: 85-90 %. Tmax: ca 2 timer. T1/2: 18-28 timer.

Referanser

Helland A., Berg J.A., Gustavsen I., et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 400–2.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.