Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven minimum 12 timer etter inntak av siste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

100 - 4096 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, intoksikasjonsutredning, kontrollformål ved rusmisbruk.

Referanseområde

< 300 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 5 mg nitrazepam daglig og prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose nitrazepam for bruksområdet angst/ uro og/eller søvnvansker.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 80 %. Proteinbinding: 85-90 %. Tmax: ca 2 t. T1/2: 18-28 t. Metaboliseres hovedsakelig i lever til (svakt) aktive og inaktive metabolitter. Elimineres vesentlig i urinen som metabolitter, ca 1-2 % utskilles uforandret.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.