Analysen

NLK-kode

NPU14028.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

5 – 300 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

50 – 350 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 50±10 %. Proteinbinding: 85 %. Tmax: 1,5±0,7 timer. Halveringstid: 16,3±4,6 timer.

Referanser

Mirtazapin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 01. oktober 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.