Analysen

NLK-kode

NPU14028.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

5 – 300 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

50-350 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 50±10 %. Tmax: 1,5±0,7 timer. Proteinbinding: 85 %. Halveringstid: 16,3±4,6 timer.

Referanser

Farmakologiportalen. www.farmakologiportalen.no. Mirtazapin (Sist oppdatert 01.10.2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.