Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Tidspunkt for prøvetaking avhenger av administrasjonsform, se under Referanseområde.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

10-70 nmol/L.
Referanseområdet gjelder prøver tatt:
1-2 timer etter inntak av tabletter (Ritalin/ Equasym/ Medikinet).
2-3 timer etter inntak av Medikinet depotkapsler.
4-6 timer etter inntak av Ritalin og Equasym depotkapsler.
6-8 timer etter inntak av Concerta depottabletter.

Tolkning

Akutt overdosering kan gi symptomer som oppkast, uro, skjelving, kramper (kan ledsages av koma), hallusinasjoner, delirium, svetting, rødming, hodepine, takykardi, palpitasjoner, hjertearytmier, hypertensjon, mydriasis og slimhinnetørrhet.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca. 30 %. Tmax: 1-8 t, avhengig av administrasjonsform. T1/2: ca 2 t. Mesteparten utskilles i urin som 2-fenyl-2-piperidyleddiksyre (60-86 %). <1 % utskilles uomdannet i urin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.