Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

600-1200 nmol/L.
Referanseområdet gjelder opioidsubstitusjonsbehandling.

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

VKa (analytisk variasjon)

<6%

Merknader

Metadon kan gi hjerterytmeforstyrrelser og EKG-forandringer. Det bør utøves spesiell forsiktighet hos pasienter med risiko for QT-forlengelse.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: >80 % (peroralt inntak). Tmax: 1-4 t. T1/2:13-55 t. Proteinbinding: ca 90 %. Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP3A4. Inaktive hovedmetabolitter. Utskilles via nyrene, ca. 30 % umetabolisert.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.