Analysen

NLK-kode

NPU02613.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven 12 timer etter siste dose, og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (det vil si minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse. 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 7 dager i kjøleskap (2 - 8°C).
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Analysemetode

Fotometri.

Måleområde

Svar under 0,2 mmol/L gis ut som < 0,2 mmol/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

0,5-1,0 mmol/L.
Referanseområdet gjelder bipolar lidelse.

Tolkning

Litium har et smalt terapeutisk vindu, det vil si at det er liten forskjell mellom effektiv og toksisk serumkonsentrasjon.

Ved forebyggende langtidsbruk av litium anbefales serumkonsentrasjoner i området 0,5- 0,8 mmol/L. Noen pasienter kan ha nytte av konsentrasjoner opp mot 1,0 mmol/L. Det finnes noe dokumentasjon for at litiumkonsentrasjoner ned mot 0,4 mmol/L kan være adekvat som profylaktisk behandling. Man ser sjelden ønsket klinisk effekt ved serumkonsentrasjoner under 0,3 mmol/L. Ved akutt manibehandling kan det være nødvendig med serumkonsentrasjoner opp mot 1,2 mmol/L. Klinisk vurdering avgjør behov for doseendring. 

Ved mistanke om forgiftning er serumkonsentrasjoner vanskelig å fortolke. Dette gjelder både hos litiumbrukere og ikke-brukere. Det er rapportert få tilfeller med  litiumforgiftninger ved serumkonsentrasjoner innenfor referanseområdet. Klinisk vurdering er nødvendig.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 2,7 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 100 %. Tmax: 0,5-3 timer (tbl), 2-6 timer (depot). T1/2: 14-30 timer.

Referanser

  1. Litium – behandlingsanbefaling ved forgiftning. Helsebiblioteket.no (Sist oppdatert 04. juli 2014).
  2. Litium. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 26. april 2019).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.