Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven 12 timer etter siste kveldsdose, og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring). Ved doseendring anbefales ukentlig serumkontroll den første måneden.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse. 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 7 døgn i kjøleskap.

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Måleområde

0,05 – 3,0 mmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

0,5-1,0 mmol/L. Svar under 0,2 mmol/L gis ut som < 0,2 mmol/L.
Referanseområdet gjelder bipolar lidelse.

Tolkning

Litium har et relativt smalt terapeutisk vindu, dvs det er liten forskjell mellom effektiv og toksisk serumkonsentrasjon.

Ved forebyggende langtidsbruk av litium anbefales serumkonsentrasjoner i området 0,5- 0,8 mmol/L. Noen pasienter kan ha nytte av konsentrasjoner opp mot 1,0 mmol/L. Det finnes noe dokumentasjon for at litiumkonsentrasjoner ned mot 0,4 mmol/L kan være adekvat som profylaktisk behandling. Man ser sjelden ønsket klinisk effekt ved serumkonsentrasjoner under 0,3 mmol/L. Ved akutt manibehandling kan det være nødvendig med serumkonsentrasjoner opp mot 1,2 mmol/L. Klinisk vurdering avgjør behov for doseendring. 

Ved mistanke om forgiftning er serumkonsentrasjoner vanskelig å fortolke. Dette gjelder både hos litiumbrukere og ikke-brukere. Det er rapportert få tilfeller med  litiumforgiftninger ved serumkonsentrasjoner innenfor referanseområdet. Klinisk vurdering er nødvendig. Se nærmere veiledning hos Giftinformasjonen.

VKa (analytisk variasjon)

2,8 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 100 %. Tmax: 4-6 timer. T1/2: 7-20 t. Utskilles uforandret via nyrene.

Referanser

Litium – behandlingsanbefaling ved forgiftning. http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/litium

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.