Analysen

Alternativ navn

Monohydroksykarbazepin, MHD, 10-OH-okskarbazepin.

NLK-kode

NPU10615.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

5 – 160 μmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

12 – 140 μmol/L.

Tolkning

Ved monitorering av behandling med okskarbazepin er det den farmakologisk aktive metabolitten likarbazepin som analyseres. Analysesvaret og referanseområdet gjelder serumkonsentrasjon av likarbazepin, tidligere kalt monohydroksykarbazepin (MHD).

Referanser

  1. Reimers A., Berg J.A., Burns M.L., et al. Felles referanseområder for antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137(12-13): 864-865.
  2. Okskarbazepin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 01. oktober 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.