Analysen

NLK-kode

NPU18848.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas like før neste dose (ved minimumskonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse. På grunn av enzymatisk hydrolyse av levetiracetam (i både i blodceller og vev) er det viktig å separere serum fra fullblod raskt etter prøvetakning.
 

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

8 – 240 μmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

30 – 240 μmol/L (gjelder epilepsibehandling)

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
 

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 100%. Proteinbinding: < 10%. Tmax: 0,5-1 timer. T1/2: 7±1 timer.

Referanser

  1. Reimers A., Berg J.A., Burns M.L., et al. Felles referanseområder for antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137(12-13): 864-865.
  2. Levetiracetam. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 01. oktober 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.