Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse. Pga. enzymatisk hydrolyse av levetiracetam (i både i blodceller og vev) er det viktig å separere serum fra fullblod raskt etter prøvetakning.
 

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

30-240 μmol/L (gjelder epilepsibehandling og er ikke veldefinert)

Tolkning

Levetiracetam er et pyrrolidonderivat. Den primære metabolitten er inaktiv.
Lave verdier gir økt risiko for manglende effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Toksisitetet: Trolig lav akutt toksisitet. Symptomer på intoksikasjon kan være somnolens, agitasjon, aggresjon, nedsatt bevissthetsnivå, respirasjonsdepresjon og koma.

VKa (analytisk variasjon)

4,9 % ved nivå 87 µmol/L
13 % ved nivå 266 µmol/L

Farmakologiske data

Absolutt biotilgjengelighet: nær 100%. Tmax: 1-2 t. T1/2: 7±1 timer Proteinbinding: <10%. Levetiracetam metaboliseres ikke i uttalt grad hos mennesker. Viktigste metabolismevei er enzymatisk hydrolyse. Utskillelse skjer primært via urin (95%).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.