Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før neste planlagte dose, og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

2 dager i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

2 – 80 µmol/L.
Kvantifiseringsgrense (LOQ): 0,04 µmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, mistanke om overdosering og forgiftning.

Referanseområde

10 – 50 µmol/L.
Gjelder ved epilepsibehandling hos voksne.

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.
Serumkonsentrasjonen av lamotrigin faller betydelig under graviditet som følge av fysiologiske endringer, ofte mer enn 50 %. Doseøkning under graviditet er ofte nødvendig.

VKa (analytisk variasjon)

9,0 % ved nivå 19 µmol/L.
7,7 % ved nivå 54 µmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 98 %. Proteinbinding: 56 %. Tmax: ca 2 t. T1/2: 24-35 t. Metaboliseres hovedsakelig i lever via glukuronidering.

Referanser

1) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.
2) Tomson T, et al. Antiepileptic drug treatment in pregnancy: Changes in drug disposition and their clinical implications. Epilepsia 2013; 54(3):405–414.
 

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.