Analysen

NLK-kode

NPU08732.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste planlagte dose, og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen dosehyppighet og tidspunkt for siste dose.

Analyseringsintervall

2 dager per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

2 – 80 µmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, mistanke om overdosering og forgiftning.

Referanseområde

10 – 50 µmol/L.
Referanseområdet gjelder ved epilepsibehandling hos voksne.

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Andre indikasjoner, sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

Serumkonsentrasjonen av lamotrigin faller betydelig under graviditet som følge av fysiologiske endringer, ofte mer enn 50 %. Doseøkning under graviditet er ofte nødvendig. Merk at det da er viktig å redusere dosen raskt etter fødsel, for å redusere risiko for bivirkninger/toksisitet. 

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: < 3,5 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 98 %. Proteinbinding: 56 %. Tmax: ca 2 t. T1/2: 24-35 t, men store variasjoner. Metaboliseres hovedsakelig i lever via glukuronidering.

Referanser

  1. Preparatomtale (SPC) Lamictal. Statens legemiddelverk (Sist oppdatert: 03/2020).
  2. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.
  3. Tomson T et al. Antiepileptic drug treatment in pregnancy: Changes in drug disposition and their clinical implications. Epilepsia 2013; 54(3):405–414.
  4. Reimers A et al. Felles referanseområder for antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137(12-13):864-865

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.