Analysen

Alternativ navn

Quetiapin.

NLK-kode

NPU18999.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven 12 timer etter siste dose (tabletter) eller 18-24 timer etter siste dose (depottabletter), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

1 – 4000 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

100 – 800 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 100 %. Proteinbinding: 83 %. Tmax: 1-1,8 timer (tabletter), ca 6 timer (depottabletter). T1/2: 6 timer.

Referanser

Kvetiapin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 30. september 2016).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.