Analysen

NLK-kode

NPU04114.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

6 – 2800 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

300 – 2500 nmol/L.

Merknader

Behandling med klozapin gir risiko for utvikling av agranulocytose. Pasienter må følges opp med regelmessig kontroll av antall leukocytter og antall nøytrofile granulocytter.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 50-60 %. Proteinbinding: 95 %. Tmax: ca 2 timer. T1/2: ca 12 timer. Metaboliseres i lever via CYP1A2 og CYP3A4, og til en viss grad av CYP2C19 og CYP2D6. Hovedmetabolitten demetylklozapin er farmakologisk aktiv, men har betydelig svakere og mer kortvarig effekt enn klozapin.

Referanser

  1. Klozapin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 04. desember 2015).
  2. Preparatomtale (SPC) Leponex. Statens legemiddelverk (Sist oppdatert 04. september 2019).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.