Analysen

NLK-kode

NPU08777.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

2 – 720 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

 150 – 1000 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 20 %. Tmax: 2,5-3 timer. T1/2: 8-12 timer.

Referanser

Klorprotiksen. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 04. desember 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.