Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

20 - 512 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering og forgiftning. Ved kontrollformål ved rusmisbruk er urin er mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

< 50 nmol/L.
Ved behandling av epilepsi er referanseområdet 40-120 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 1,5 mg klonazepam daglig og prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose for bruksområdet angst/ uro. Høyere doser, og dermed høyere konsentrasjoner, kan være nødvendig ved behandling av epilepsi.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 98 %. Proteinbinding: ca 86 %. Tmax: ca 2,5 t. T1/2: ca 23 t. Metaboliseres i lever via CYP3A4.

Referanser

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.