Analysen

NLK-kode

NPU01616.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

3 – 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

250 – 1000 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 50 %. Proteinbinding: 98 %. Tmax: ca 5 timer. T1/2: 12-36 timer (36 timer for desmetylklomipramin). Klomipramin omdannes i lever til den aktive metabolitten desmetylklomipramin, primært via CYP3A4, CYP2C19 og CYP1A2.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Anafranil. Statens legemiddelverk (Sist oppdatert: 31. januar 2021).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.