Analysen

Alternativ navn

Deksamfetamin/ Levoamfetamin.

NLK-kode

Deksamfetamin: NPU56562.
Levoamfetamin: NPU56566.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 mL).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakningsrutiner (IS-2231), og prøven skal fordeles på to stk prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 mL) som hver må inneholde minimum 5 mL urin.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 14 dager i kjøleskap (2 - 8 °C).

Forventet svartid

Analyseringsintervall: en dag per uke. Analysen utføres kun etter avtale med laboratoriet.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Spesielle forholdsregler

Analysen kan bestilles dersom det er påvist amfetamin i urin ved vanlig rusmiddelanalyse, og det ikke samtidig er påvist metamfetamin i prøven.

Måleområde

Deksamfetamin: 12 – 24336 µg/L.
Levoamfetamin: 17 – 34204 µg/L.

Klinisk

Indikasjoner

Oppfølging av pasienter som behandles med amfetaminholdige preparater for å skille mellom medisinsk og illegal bruk av amfetamin.

Referanseområde

Se under Tolkning.

Tolkning

Medisinsk bruk av amfetamin er hovedsakelig aktuelt hos ADHD-pasienter. Registrerte preparater i Norge inneholder deksamfetamin eller lisdeksamfetamin (omdannes til deksamfetamin i kroppen).

Amfetaminmolekylet er kiralt og forekommer som en høyredreiende (deksamfetamin) og en venstredreiende (levoamfetamin) form. Vanlig rusmiddelanalyse skiller ikke mellom de to formene av amfetamin, men ved kiral analyse måles mengden av levoamfetamin og deksamfetamin. Svaret gis ut som prosentvis andel av henholdsvis deksamfetamin og levoamfetamin av den totale amfetaminkonsentrasjonen.

Ved bruk av deksamfetamin eller lisdeksamfetamin påviser man normalt ikke levoamfetamin. Unntak er ved bruk av de uregistrerte amfetaminpreparatene Metamina og Adderall som er vist å inneholde opptil henholdsvis 5 og 25 % levoamfetamin. Racemisk amfetamin og illegalt amfetamin inneholder tilnærmet like deler levoamfetamin og deksamfetamin.

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Helsedirektoratet (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.