Analysen

Agens/analyser

Analysen inkluderer substansene katin (norpseudoefedrin) og norefedrin (fenylpropanolamin).

NLK-kode

Katin: NPU04421.
Norefedrin: NPU04615.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 mL).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231), og prøven skal fordeles på to stk prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 mL) som hver må inneholde minimum 5 mL urin.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

Katin: 1500 – nmol/L.
Norefedrin: 300 – 6400 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Khat, fra bladene på khattreet, er et sentralnervøst stimulerende rusmiddel som inntas ved tygging. De biologisk aktive stoffene i khat er katinon, katin (norpseudoefedrin) og norefedrin, som alle tilhører alkaloidgruppen fenylpropylaminer. Katinon omdannes i kroppen til katin og norefedrin. I urin påvises katinon i opptil ett døgn etter inntak, mens katin og norefedrin kan påvises noe lengre.

Merknader

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/l) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar. 

Referanser

  1. Al-Samarraie M., Khiabani H.Z., Opdal M.S. Khat – et nytt rusmiddel i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127: 574-6.
  2. Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Helsedirektoratet (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.