Analysen

NLK-kode

NPU53244.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

25 – 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om overdosering/ forgiftning. Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 20%. Proteinbinding: 20-50 %. Tmax: 0,5 time. T1/2: 2-4 timer. 

Referanser

Ketamin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 01. oktober 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.