Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 1 ml. 

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt, dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 5 døgn i kjøleskap, og inntil 14 døgn i frosset tilstand.

Analyseringsintervall

1 dag i uken (fredag).

Klinisk

Indikasjoner

Tilstander der proteinbinding er endret, for eksempel graviditet, nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hypoalbuminemi eller interagerende legemidler.

Referanseområde

67-76 %

Tolkning

Absorbert legemiddel foreligger i kroppen i en av to tilstander: fritt eller bundet til proteiner. Ved måling av s-karbamazepin analyseres totalkonsentrasjonen, mens det er den frie konsentrasjonen av et legemiddel som er farmakologisk aktiv. Endringer i proteinnivå eller bindingsgrad kan medføre endring i fri konsentrasjon av karbamazepin, det er derfor ikke alltid et lineært forhold mellom totalkonsentrasjonen og fri konsentrasjon.
Lav bindingsgrad kan skyldes lav konsentrasjon av bindingsprotein eller interaksjon på proteinbindingsnivå (fortrengning).

Farmakologiske data

70-80 % av karbamazepin er bundet til plasmaproteiner, hovedsakelig albumin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.