Analysen

Analyseres ved

Fra 07.04.2011 sendes prøven til OUS Ullevål.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Klinisk

Referanser

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.