Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved dosering x1:
Prøven tas ved bunnkonsentrasjon (like før neste planlagte dose), eller 8 timer etter dose (regnet fra påbegynt infusjon).
Ved dosering x2-3:
Prøven tas ved bunnkonsentrasjon (like før neste planlagte dose), eller 1 time etter siste dose (regnet fra påbegynt infusjon).
 

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Holdbarhet

 Prøven er holdbar inntil 7 døgn i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Måleområde

0,3-12 mg/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i moderat grad.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll. Serumkonsentrasjonen bør monitoreres for å sikre terapeutisk nivå og for å unngå toksiske konsentrasjoner over lang tid.

Referanseområde

Dosering x1:
Minimumsverdi (0-prøve): < 0,5 mg/L
8 timers prøve: 1,5- 4,0 mg/L.

Dosering x2-3:
Minimumsverdi (0-prøve): < 2 mg/L
Maksimumsverdi (1 times prøve): 6 -12 mg/L.

Tolkning

Serumkonsentrasjonen må vurderes ut i fra dosering, tid etter siste dose og referanseområde for gjeldende pasientgruppe.
Se forøvrig Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

VKa (analytisk variasjon)

4,0 %

Farmakologiske data

Proteinbinding: <10%. Tmax: 1 time. T1/2: 2-3 t (ved normal nyrefunksjon). Gentamicin utskilles uendret i mikrobiologisk aktiv form, hovedsakelig via nyrene. Spesielle forhold: Bivirkninger er vanligvis doserelaterte, hvorav ototoksiske og nefrotoksiske reaksjoner er de alvorligste.

Referanser

1) Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. www.helsedirektoratet.no.
2) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.