Analysen

NLK-kode

NPU19779.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på serumrør med gel.

Hos pasienter med normal nyrefunksjon kan behandling med gentamicin gis inntil 72 timer uten måling av serumkonsentrasjoner, bortsett fra hos kritisk syke pasienter der serumkonsentrasjoner måles fra og med 8-timers prøve etter første dose, og videre ved hver dose. Ved behandling utover 72 timer må serumkonsentrasjoner (0-prøve og 8-timersprøve) måles regelmessig.

Minimumskonsentrasjon (0-prøve): Prøven tas like før neste dose. 
8-timersprøve: Prøven tas 8 timer etter dose (regnet fra påbegynt infusjon).

Holdbarhet

 Prøven er holdbar inntil 7 døgn i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Analysemetode

Harstad og Tromsø: CEDIA.
Narvik: KIMS.

Måleområde

Tromsø: 0,3 – 12 mg/L. Svar under 0,3 mg/L gis ut som < 0,3 mg/L.
Harstad: 0,24 – 12 mg/L. Svar under 0,3 mg/L gis ut som < 0,3 mg/L.
Narvik: 0,4 – 10 mg/L. Svar under 0,6 mg/L gis ut som < 0,6 mg/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i moderat grad.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll. Serumkonsentrasjonen monitoreres for å sikre terapeutisk nivå og for å unngå toksiske konsentrasjoner over lang tid.

Referanseområde

Minimumskonsentrasjon (0-prøve): ≤ 0,5 mg/L.
8-timersprøve: 1,5- 4,0 mg/L.

Tolkning

Minimumskonsentrasjon (0-prøve) måles for å unngå toksiske konsentrasjoner over tid, mens 8-timersprøve måles for å sikre terapeutisk nivå.

Ved dosering 1 x i døgnet skal minimumskonsentrasjonen som hovedregel være ≤ 0,5 mg/L, men < 1,0 mg/L kan aksepteres initialt ved alvorlige infeksjoner hos nyrefriske.

Ved minimumskonsentrasjon > 0,5 mg/L bør seponering, dosereduksjon eller forlenget doseintervall vurderes.
Ved 8-timersprøve < 1,5 mg/L bør doseøkning vurderes.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020, Tromsø: 3,6 %.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Farmakologiske data

Proteinbinding: <10%. Tmax: 1 time. T1/2: 2-3 t (ved normal nyrefunksjon). Gentamicin utskilles uendret i mikrobiologisk aktiv form, hovedsakelig via nyrene. Spesielle forhold: Bivirkninger er vanligvis doserelaterte, hvorav ototoksiske og nefrotoksiske reaksjoner er de alvorligste.

Referanser

  1. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet (Sist oppdatert 15. mars 2021).
  2. Administrering og monitorering av aminoglykosider. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) (Sist oppdatert 2. oktober 2020).
  3. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.