Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL når det bestilles én analyse. 10 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Analyseringsintervall

Annenhver uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

1 – 1000 μmol/L.
Svaret gis ut kvalitativt (positiv/negativ).

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

NEG (negativ).

Tolkning

GHB har meget kort halveringstid og kan påvises i urin inntil et halvt døgn etter inntak. Urinanalyser kan kun brukes for å bekrefte inntak; analysen gir ingen informasjon om hvor mye av stoffet som er inntatt.

Et stort væskeinntak forut for prøvetaking kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

Små mengder GHB produseres endogent, men vil normalt ikke gi utslag på analysen.