Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering/ intoksikasjon.

Referanseområde

20-120 μmol/L

Tolkning

Sannsynligvis lav akutt toksisitet. Symptomer på intoksikasjon kan være svimmelhet, dobbeltsyn, utydelig tale og letargi. Overdosering i kombinasjon med andre sentralnervøst dempende midler kan føre til koma.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 40-60 %; doseavhengig, lavere jo høyere dose. Tmax: 2-3 t. T1/2: 5-7 t. Utskilles uforandret via nyrene.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.