Analysen

NLK-kode

NPU28874.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod.

Prøvemengde

Minimum 1 mL.

Prøvebehandling

Prøven tas på EDTA-rør. Må ikke sentrifugeres.
Prøven oppbevares og sendes kjølig.

Analyseringsintervall

1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

0,009 – 7 μmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Medisinsk: Utredning av mulig overforbruk av alkohol eller som ledd i oppfølging av alkoholrelaterte sykdommer.
Kontrollformål: Dokumentasjon og kontroll av totalavhold eller lavt/moderat inntak av alkohol, for eksempel i førerkort- eller barnevernssaker.

Referanseområde

Se Tolkning.

Tolkning

PEth dannes kun i kroppen ved tilstedeværelse av etanol og er derfor en spesifikk markør på alkoholinntak. Markøren har lang påvisningstid og gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 4 ukene før prøvetaking.

< 0,03 µmol/L er forenelig med totalavhold eller lavt/sporadisk inntak av alkohol.
0,03-0,3 µmol/L er forenelig med moderat, og ikke nødvendigvis skadelig forbruk.
> 0,3 µmol/L representerer vanligvis et skadelig overforbruk av alkohol.

PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike inntaksmønstre av alkohol, for eksempel jevnt moderat inntak vs. sjeldnere, store inntak. Det er ikke mulig å estimere alkoholforbruk i antall alkoholenheter ut fra en gitt PEth-verdi.

VKa (analytisk variasjon)

VKa ≤ 6,4 %

Referanser

Aakerøy R, et al. Nye markører for påvisning av alkoholbruk. Tidsskr Nor Legeforen 2016;136: 1643-7.

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.