Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod.

Prøvemengde

Minimum 1 mL.

Prøvebehandling

Prøven tas på EDTA-glass. Må ikke sentrifugeres.
Prøven må oppbevares og sendes kjølig.

Analyseringsintervall

2 dager i uka (mandag og torsdag).

Måleområde

0,009 – 7 μmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Medisinsk: Utredning av mulig overforbruk av alkohol eller som ledd i oppfølging av alkoholrelaterte sykdommer.
Kontrollformål: Dokumentasjon og kontroll av totalavhold eller lavt/moderat inntak av alkohol, f.eks. førerkort- eller barnevernssaker.

Referanseområde

Se Tolkning.

Tolkning

< 0,03 µmol/L er forenelig med avhold fra alkohol.
0,03-0,3 µmol/L er forenelig med moderat alkoholinntak.
> 0,3 µmol/L er forenelig med høyt alkoholinntak.

PEth kan ikke brukes til å skille mellom ulike mønstre av alkoholinntak (f.eks. jevnt moderat inntak vs. sjeldnere, store inntak). Det er ikke mulig å gi et eksakt estimat på alkoholforbruk ut fra en gitt PEth-verdi.

VKa (analytisk variasjon)

VKa ≤ 6,4 %

Farmakologiske data

PEth dannes kun i kroppen ved tilstedeværelse av etanol og er derfor en spesifikk markør på alkoholinntak. Markøren har lang påvisningstid og gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 4 ukene før prøvetaking.

Referanser

1) Helsedirektoratet. Førerkort – veileder til helsekrav. IS-2541. www.helsedirektoratet.no (Sist oppdatert: 10/2016).
2) St. Olavs hospital. PEth – ny alkoholmarkør i blod. www.stolav.no.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.