Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering/ intoksikasjon.

Referanseområde

60-900 nmol/L.

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende terapeutisk effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

Merknader

Brå seponering bør unngås pga risiko for utvikling av abstinenssymptomer.

Farmakologiske data

Absorberes fullstendig etter peroralt inntak. Absolutt biotilgjengelighet: 53 %, pga første-passasjemetabolisme. Tmax: 3-8 t. T1/2: 17-22 timer. Proteinbinding: 80 %. Gjennomgår omfattende metabolisme i lever, hovedsakelig via CYP2D6. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.