Analysen

NLK-kode

NPU04117.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

20 – 1320 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

60 – 900 nmol/L.

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende terapeutisk effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

Farmakologiske data

Absorberes fullstendig etter peroralt inntak. Absolutt biotilgjengelighet: 53 % på grunn av førstepassasjemetabolisme. Tmax: 3-8 timer. T1/2: 17-22 timer. Stabil likevektskonsentrasjon (steady state) oppnås vanligvis etter 10-14 dager. Proteinbinding: 80 %. Gjennomgår omfattende metabolisme i lever, hovedsakelig via CYP2D6.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Fevarin. Statens legemiddelverk (Sist oppdatert: 05. januar 2021)

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.