Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering/ intoksikasjon.

Referanseområde

400-2500 nmol/L.
Referanseområdet inkluderer sum av fluoksetin og farmakologisk aktiv metabolitt (norfluoksetin).

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende terapeutisk effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: nærmere 100 % (peroralt inntak). Tmax: 6-8 t. T1/2: 1-3 døgn (fluoksetin), 4-16 døgn (norfluoksetin). Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP2D6. Utskilles hovedsakelig (60 %) i urin. Hovedmetabolitten norfluoksetin er farmakologisk aktiv.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.