Analysen

NLK-kode

NPU08790.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved minimumskonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

30 – 1800 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

400 – 2500 nmol/L.
Referanseområdet inkluderer sum av fluoksetin og farmakologisk aktiv metabolitt (norfluoksetin).

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende terapeutisk effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

Farmakologiske data

Proteinbinding: 95 %. Tmax: 6-8 timer. T1/2: 4-6 dager (fluoksetin), 4-16 dager (norfluoksetin). Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP2D6. Hovedmetabolitten norfluoksetin er farmakologisk aktiv.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Fontex. Statens legemiddelverk (Sist oppdatert: 01. februar 2021).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.