Analysen

NLK-kode

NPU04795.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

16 – 1024 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Referanseområde

< 20 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 1 mg flunitrazepam daglig og prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose flunitrazepam for bruksområdet angst/ uro og/ eller søvnvansker.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes. Flunitrazepam er ikke lengre markedsført i Norge.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 90 %. Proteinbinding: ca 80 %. Tmax: 1-1,5 timer. T1/2: ca 20 timer.

Referanser

Helland A., Berg J.A., Gustavsen I., et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 400–2.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.