Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven minimum 12 timer etter inntak av siste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

16 - 1024 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering og forgiftning. Ved kontrollformål ved rusmisbruk er urin er mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

< 20 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 1 mg flunitrazepam daglig og prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose flunitrazepam for bruksområdet angst/ uro og/eller søvnvansker.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.Flunitrazepam er ikke lengre markedsført i Norge.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 90 %. Proteinbinding: ca 80 %. Tmax: 1-1,5 t. T1/2: ca 20 t. Metaboliseres hovedsakelig i lever. Utskilles vesentlig via nyrene (ca 80 %).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.