Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.
 

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

40-80 μmol/L.

Tolkning

Toksiske effekter kan ses ved konsentrasjoner i området 100-120 μmol/L. Alvorlige forgiftninger ses ved konsentrasjoner > 160 μmol/L. Symptomer på intoksikasjon kan være nystagmus, talevansker, ataksi, uro, kramper og konfusjon.
Ved måling av fenytoin analyseres totalkonsentrasjonen. Fenytoin utviser metningskinetikk både for metabolisme og proteinbinding. Det er derfor ikke et lineært forhold mellom totalkonsentrasjonen og fri konsentrasjon. Det er den frie konsentrasjonen av et legemiddel som er aktiv. Spesielt er dette viktig ved hypoalbuminemi, ved interagerende legemidler (fortrengning fra albumin) og høye totalkonsentrasjoner. Måling av fenytoin bindingsgrad kan bestilles i spesielle tilfeller (analyseres fredager).

VKa (analytisk variasjon)

4,6 %

Farmakologiske data

Biologisk tilgjengelighet > 90 %. Tmax: 4-8 t. T1/2: 24 t gjennomsnittlig, men stor individuell variasjon (10-40 t), Pga metningskinetikk øker t1/2 med økende dose. Metaboliseres hovedsaklig i lever (via CYP2C9, CYP2C19 og ved glukuronidering). Utskilles i galle og urin; <5 % utskilles uforandret i urin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.