Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 1 ml.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt, dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken (fredag).

Klinisk

Indikasjoner

Tilstander der proteinbinding er endret, for eksempel graviditet, nedsatt nyre- eller leverfunksjon, hypoalbuminemi eller interagerende legemidler.

Referanseområde

84-88 %

Tolkning

Absorbert legemiddel foreligger i kroppen i en av to tilstander: fritt eller bundet til proteiner. Ved måling av s-fenytoin analyseres totalkonsentrasjonen, mens det er den frie konsentrasjonen av et legemiddel som er farmakologisk aktiv. Fenytoin utviser metningskinetikk både for metabolisme og proteinbinding. Det er derfor ikke et lineært forhold mellom totalkonsentrasjonen og fri konsentrasjon. Spesielt er dette en viktig problemstilling ved hypoalbuminemi, ved interagerende legemidler (fortrengning fra albumin) og ved høye totalkonsentrasjoner.
Lav bindingsgrad kan skyldes lav konsentrasjon av bindingsprotein eller interaksjon på proteinbindingsnivå (fortrengning).

Farmakologiske data

Opp til 90 % av fenytoin er bundet til plasmaproteiner, hovedsakelig albumin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.