Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon like før neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

4 - 128 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering og forgiftning. Ved monitorering av rusmisbruk er urin et mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

< 10 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 50 µg/t fentanyl depotplaster. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av den angitte dose fentanyl.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 50% (transmukosal). Proteinbinding: ca 84 %. Tmax: 20-50 t (transdermal), ca 0,5 t (transmukosal). T1/2: 3,5-4 t. Metaboliseres i lever hovedsakelig via CYP3A4.

Referanser

1) Helland et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:400–2.
2) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.