Analysen

NLK-kode

NPU08918.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse/ analyse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

4 – 128 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.
Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Referanseområde

< 10 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 1,2 mg per døgn (50 µg/time) fentanyl depotplaster. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av den angitte dose fentanyl.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 50% (transmukosal). Proteinbinding: ca 84 %. Tmax: 20-50 timer (transdermal), ca 0,5 timer (transmukosal). T1/2: ca 3,5-4 timer. Metaboliseres i lever hovedsakelig via CYP3A4.

Referanser

  1. Helland A., Berg J.A., Gustavsen I., et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 400–2.
  2. Fentanyl. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 01. oktober 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.