Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL når det bestilles én analyse. 10 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 7 dager i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

8 – 512 nmol/L.
Svaret gis ut kvalitativt (positiv/negativ).

Klinisk

Indikasjoner

 Rusmiddeltesting.

Referanser

 Prosedyre for rusmiddeltesting, IS-2231. www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).