Analysen

NLK-kode

NPU03062.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 7 dager i kjøleskap (2-8°C). 
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Svar under 22 μmol/L gis ut som < 22 μmol/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i moderat grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

50-130 μmol/L.

Tolkning

Ved konsentrasjoner > 170 μmol/L øker faren for toksiske effekter. Alvorlige forgiftninger ses ved nivåer > 260 μmol/L. Symptomer på intoksikasjon kan være redusert bevissthet, koma, respirasjons- og sirkulasjonssvikt.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3.9 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 80-100 %. Tmax: 2-4 timer. T1/2: 40-160 timer.

Referanser

  1. Fenobarbital. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 3. desember 2019).
  2. Reimers A et al. Felles referanseområder for antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137(12-13):864-865.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.