Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 7 dager i kjøleskap, og inntil 1 mnd i fryser.

Analyseringsintervall

Daglig (mandag - fredag).

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

50-130 μmol/L.

Tolkning

Ved konsentrasjoner > 170 μmol/L øker faren for toksiske effekter. Alvorlige forgiftninger ses ved nivåer > 260 μmol/L. Symptomer på intoksikasjon kan være redusert bevissthet, koma, respirasjons- og sirkulasjonssvikt.

VKa (analytisk variasjon)

4,0 %

Farmakologiske data

Absorpsjon: langsom og tilnærmet fullstendig. Tmax: ca 4 t. T1/2: 2-6 døgn. Metaboliseres i lever, men utskilles også uomdannet i urin (ca 25%).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.