Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Måleområde

Tromsø: 0,101 – 4,98 g/L.
Narvik: 0,2 – 4,98 g/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Klinisk

Indikasjoner

Forgiftning.
Etanol i serum er uegnet som kontroll på etanolinntak pga kort påvisningstid. Til dette formålet anbefales analyse av etanolmetabolitter (EtG og EtS) i urin.

Referanseområde

< - g/L (‰, promille). Svar under 0,2 g/L gis ut som < 0,2 g/L.

Tolkning

Etanol gir doserelatert raskt innsettende CNS-depresjon. Det er stor interindividuell variasjon med hensyn på toleranse overfor etanol. Det er derfor ofte liten sammenheng mellom konsentrasjon og alvorlighet fra pasient til pasient.
Promille på 1,5-3 gir vanligvis tydelige kliniske tegn og symptomer på forgiftning. Promille på 4,5 kan være fatal for ikke-bruker.

VKa (analytisk variasjon)

3,5 %.

Farmakologiske data

Elimineres etter 0. ordens kinetikk (metningskinetikk) med hastighet på 0,10-0,15 promille per time.

Referanser

1) Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. www.helsedirektoratet.no.
2) Etanol – behandlingsanbefaling ved forgiftning. www.helsebiblioteket.no/forgiftninger.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.