Analysen

Alternativ navn

Etylalkohol.

NLK-kode

NPU23869.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Unngå bruk av etanolholdig desinfeksjonsmiddel før prøvetaking da dette kan føre til falsk påvisning eller falsk forhøyet etanol i prøven.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 2 uker i kjøleskap (2 - 8°C). 
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Forventet svartid

Analyseres døgnkontinuerlig.

Analysemetode

Fotometri.

Måleområde

Tromsø: 0,101 – 4,98 g/L.
Harstad: 0,101 – 4,98 g/L.
Narvik: 0,2 – 4,98 g/L.

Svar under 0,2 g/L gis ut som < 0,2 g/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om forgiftning.

På grunn av kort påvisningstid er etanol i serum uegnet for kontroll og oppfølging av alkoholbruksproblematikk. Til dette formålet anbefales analyse av etanolmetabolitter (etylglukuronid/EtG og etylsulfat/EtS) i urin og/eller fosfatidyletanol (PEth) i fullblod.

Referanseområde

Svaret gis ut i g/L (‰, promille). 1 promille = 1 g/L = 22 mmol/L.

Tolkning

Etanol gir raskt innsettende CNS-depresjon som oftest er doserelatert. Det er imidlertid store interindividuelle variasjoner med hensyn på toleranse overfor etanol. Det er derfor ofte lav korrelasjon mellom blodverdiene («promillen») og alvorlighet fra person til person. Promille på 1,5-3 gir vanligvis tydelige kliniske tegn og symptomer på rus/forgiftning. Promille >3 kan være fatal for ikke-brukere.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020, Tromsø: 4,9 %.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Farmakologiske data

Cmax og dermed effekter som rus og CNS-depresjon forventes 30-60 minutter etter inntak, men kan være forsinket ved samtidig inntak av mat eller legemidler. Eliminasjon etter 0. ordens kinetikk (metningskinetikk) med en hastighet på 0,10 – 0,15 promille per time.

Referanser

Etanol – behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonen. www.helsebiblioteket.no/forgiftninger (10/2017).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert ved Laboratoriemedisin Tromsø.

Fagområde

Klinisk farmakologi.