Analysen

NLK-kode

NPU20190.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

8 – 840 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

25 – 140 nmol/L.

Tolkning

Escitalopram er den aktive S-enantiomeren av citalopram.

Lave verdier gir økt risiko for manglende terapeutisk effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 80 %. Tmax: 4-5 timer. T1/2: 22±6 timer. Proteinbinding: 80 %. Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP2C19.

Referanser

Escitalopram. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 28. september 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.