Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

25-140 nmol/L.

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende terapeutisk effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

Merknader

Escitalopram er den aktive S-enantiomeren av citalopram.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 80 %. Tmax: 4 timer. T1/2: 30 timer. Proteinbinding: < 80 %. Metaboliseres i lever, hovedsakelig via CYP2C19. Metabolitten desmetylcitalopram har betydelig svakere effekt og antas ikke å gi vesentlige bidrag til effekten.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.