Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Nødvendig prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende Sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 5 dager i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Måleområde

Cut-off 100 ng/ml.
Mengden av stoff i en positiv prøve kan ikke beregnes med denne metoden.

Klinisk

Indikasjoner

Kontroll av etterlevelse av opioidsubstitusjonsbehandling, eller ved mistanke om misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive (>100 ng/ml) og negative prøver.

Tolkning

EDDP er et omdanningsprodukt av metadon. Ved påvist EDDP bekreftes det at metadon har blitt omdannet i kroppen. Vanlig påvisningstid er inntil 9 dager etter inntak. Begrenset inntak kan gi negativt resultat.
Kreatinin og pH bestemmes for å vurdere prøvens kvalitet. Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

4,9 %

Referanser

1. Pakningsvedlegg Methadone Metabolite, Roche/Hitachi (08/2011).
2. Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.