Analysen

Agens/analyser

Følgende 4 genvarianter er inkludert i analysen DPYD genotyping: 

  • c.1905+1G>A (*2A)
  • c.1679T>G (*13)
  • c.2846A>T
  • c.1236G>A

Alternativ navn

  • c.1905+1G>A (*2A): DPYD*2A, rs3918290, IVS14+1G>A
  • c.1679T>G (*13): DPYD*13, rs55886062, I560S
  • c.2846A>T: rs67376798, D949V
  • c.1236G>A: rs56038477, E412E, in haplotype B3

NLK-kode

NPU19060.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-fullblod.

Prøvemengde

1-2 mL (minimum 100 µL).

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på EDTA-rør.
Prøven er holdbar 30 dager i kjøleskap (kan fryses). Kan sendes ved romtemperatur.

Rekvisisjon

Kliniske opplysninger må oppgis på rekvisisjonen.

Forventet svartid

Analyseres hver uke (tirsdager), men kan analyseres som ø-hjelp ved forespørsel til fagområdet (tlf. 776 26733).

Analysemetode

PCR-analyse.
Direkte amplifisering med fire reaksjonsmikser (én for hver variant) som hver inneholder 6 spesifikke primere som fører til «loop-mediated amplifisering» (LAMP) av en bestemt region omkring mutasjonen.

Klinisk

Indikasjoner

Testing av DPD enzymaktivitet før behandling med fluoropyrimidiner.

Referanseområde

Ikke relevant. Analyseresultatet gis ut som «ikke påvist», «heterozygot» eller «homozygot» for hver av de fire genotypevariantene.

Tolkning

Dihydropyrimidin dehydrogenase (DPD) er det viktigste enzymet for inaktivering av legemidler i gruppen fluoropyrimidiner: 5-fluorouracil (5-FU), kapecitabin og tegafur. Det er store individuelle forskjeller i DPD enzymaktivitet. Redusert eller manglende aktivitet av DPD er assosiert med økt risiko for alvorlige eller livstruende bivirkninger ved behandling med fluoropyrimidiner.

Enzymet DPD kodes for av genet DPYD. En rekke DPYD genvarianter med mulig effekt på DPD enzymaktivitet er beskrevet, men den kliniske betydningen av mange av disse er begrenset. Det er foreløpig fire kjente DPYD-genotypevarianter hvor det er påvist assosiasjon med redusert DPD enzymaktivitet. Analysen DPYD genotyping omfatter undersøkelse av disse fire variantene.

For mer informasjon om svarrapportering og tolkning, se DPYD genotyping under Fagstoff, klinisk farmakologi. 

 

Referanser

  1. Henricks L et al. DPYD genotype-guided dose individualisation of fluoropyrimidine therapy in patients with cancer: a prospective safety analysis. Lancet Oncol 2018; 19:1459-67.
  2. EMA recommendations on DPD testing prior to treatment with fluorouracil, capecitabine, tegafur and flucytosine (April 2020)

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.