Analysen

NLK-kode

NPU01886.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt, det vil si minimum 5 halveringstider etter oppstart av behandling eller doseendring.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 14 dager i kjøleskap (2-8°C).
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Forventet svartid

Analyseres fortløpende.

Analysemetode

ECLIA.

Måleområde

Akkreditert måleområde: 0,3 – 6,4 nmol/L.
Svar under 0,3 nmol/L gis ut som < 0,3 nmol/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

0,6 – 1,2 nmol/L.
Referanseområdet gjelder behandling av hjertesvikt. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig ved andre indikasjoner, som atrieflimmer og supraventrikulære arytmier med rask ventrikkelfrekvens.

Tolkning

Digoksin har et smalt terapeutisk vindu og krever nøye monitorering for å unngå overdosering. Høy serumkonsentrasjon øker risiko for toksiske effekter. Akutt hjerteinfarkt, myokarditt, hypotyreose, hypoksemi, hypokalemi, hypomagnesemi og hyperkalsemi øker følsomheten for digoksin.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 5,3 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 60-80 %. Tmax: 1-3 timer. T1/2: 30-45 timer (opp mot 100 timer ved nyresvikt). Proteinbinding: 20 %. Utskilles hovedsakelig uforandret via nyrene. NB! Svekket nyrefunksjon vil føre til redusert eliminasjon av digoksin med fare for akkumulering.

Referanser

  1. Skomedal T, Osnes JB. Endring av anbefalt terapeutisk serumkonsentrasjonsområde for digoksin og digitoksin. Hjerteforum 2007;20(4):27-31.
  2. Digoksin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 28.september 2018).

 

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.