Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Holdbarhet

Prøven er holdbar 14 dager i kjøleskap (2 - 8°C).

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Måleområde

0,3 – 6,4 nmol/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering.

Referanseområde

0,6-1,2 nmol/L.
Referanseområdet gjelder behandling av hjertesvikt. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig på andre indikasjoner, som atrieflimmer.

Tolkning

Høy serumkonsentrasjon øker risiko for toksiske effekter. Effekten/ toksisiteten ved en gitt konsentrasjon øker ved samtidig hypokalemi eller hypomagnesemi.

VKa (analytisk variasjon)

7,0 %

Merknader

Digoksin har et svært smalt terapeutisk vindu og krever nøyaktig dosering for å unngå overdose og forgiftning. For å sikre at dosen er riktig, bør nyrefunksjonen og serumkonsentrasjonen kontrolleres med jevne mellomrom.

Farmakologiske data

Absorpsjon: ca 70 %. T1/2: 1,5-2 døgn. Proteinbinding: 20-30 %. Utskilles hovedsakelig uforandret via nyrene.
NB! Svekket nyrefunksjon vil føre til redusert eliminasjon av digoksin med fare for akkumulering.

Referanser

Skomedal T, Osnes JB. Endring av anbefalt terapeutisk serumkonsentrasjonsområde for digoksin og digitoksin.
Hjerteforum 2007;20(4):27- 31.

 

 

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.