Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

8-15 nmol/L.
Referanseområdet gjelder behandling av hjertesvikt. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig på andre indikasjoner, som fx atrieflimmer.

Tolkning

Det er betydelig overlapp mellom terapeutisk og toksisk område. Effekten/ toksisiteten ved en gitt konsentrasjon øker ved samtidig hypokalemi eller hypomagnesemi.

VKa (analytisk variasjon)

4,2%

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: > 90 % (peroralt inntak). Tmax: 3-6 timer. T1/2: 4-9 døgn. Proteinbinding: 97 %. Metaboliseres i lever. Mindre enn 5 % utskilles uforandret via nyrene.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.