Analysen

NLK-kode

NPU04786.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 14 dager i kjøleskap (2-8°C).
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Forventet svartid

Analyseres fortløpende.

Analysemetode

ECLIA.

Måleområde

Svar under 3 nmol/L gis ut som < 3 nmol/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

8 – 15 nmol/L.
Referanseområdet gjelder behandling av hjertesvikt. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig på andre indikasjoner, som for eksempel atrieflimmer.

Tolkning

Det er betydelig overlapp mellom terapeutisk og toksisk konsentrasjonsområde. Effekten/ toksisiteten ved en gitt konsentrasjon øker ved samtidig hypokalemi eller hypomagnesemi.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 4.3 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: > 90 %. Tmax: 3 timer. T1/2: 4-10 dager. Proteinbinding: 97 %. Metaboliseres i lever. Mindre enn 5 % utskilles uforandret via nyrene.

Referanser

  1. Skomedal T, Osnes JB. Endring av anbefalt terapeutisk serumkonsentrasjonsområde for digoksin og digitoksin. Hjerteforum 2007;20(4):27-31.
  2. Digitoksin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 13. juni 2016).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.