Analysen

Alternativ navn

Krokodil.

NLK-kode

NPU29100.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 mL).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231), og prøven skal fordeles på to stk prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 mL) som hver må inneholde minimum 5 mL urin.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

100 – 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Estimert påvisningstid i urin er inntil 2-3 dager etter inntak.

Desomorfin er et semisyntetisk opioid med gatenavnet krokodil. Stoffet kan relativt enkelt syntetiseres fra kodein, og i produksjonsprosessen som ofte skjer under primitive forhold, tilsettes blant annet jod, rød fosfor, bensin og malingstynner. Desomorfin fremstilt etter denne metoden er svært forurenset med giftige og etsende biprodukter som kan medføre store skader på vev og muskulatur etter intravenøs bruk.

Merknader

Desomorfin inngår i analysepakken "Andre opioider" i urin.

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/L) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar.

Referanser

  1. Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Helsedirektoratet (Utgitt: 11/2014).
  2. Alves EA, et al. The harmful chemistry behind krokodil (desomorphine) synthesis and mechanisms of toxicity. Forensic Sci Int. 2015;249:207-13.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.