Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør).
Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50 – 1600 nmol/l.
Svaret gis ut kvalitativt (positiv/negativ).

Klinisk

Indikasjoner

Misbruk.

Tolkning

I serum er vanlig påvisningstid av desomorfin bare noen få timer etter inntak. Desomorfin er et semisyntetisk opioid med gatenavnet krokodil. Stoffet kan relativt enkelt syntetiseres fra kodein, og i produksjonsprosessen, som ofte skjer under primitive forhold, tilsettes blant annet jod, rød fosfor, bensin og malingstynner. Desomorfin fremstilt etter denne metoden er svært forurenset med giftige og etsende biprodukter som kan medføre store skader på vev og muskulatur etter intravenøs bruk.

Referanser

Alves EA, et al. The harmful chemistry behind krokodil (desomorphine) synthesis and mechanisms of toxicity. Forensic Sci Int. 2015;249:207-13.