Analysen

NLK-kode

NPU04778.

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

8 – 840 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering.

Referanseområde

70-350 nmol/L.

Tolkning

Lave verdier gir økt risiko for manglende terapeutisk effekt av legemidlet. Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

VKa (analytisk variasjon)

9 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 80 %. Tmax: 3 timer. T1/2: 36 timer. Proteinbinding: < 80 %. Metaboliseres i lever via CYP2C19, CYP3A4 og CYP2D6. Metabolitten desmetylcitalopram har betydelig svakere effekt og antas ikke å gi vesentlige bidrag til effekten.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Cipramil, Statens legemiddelverk. (Sist oppdatert: 23.05.2013).