Analysen

NLK-kode

NPU04778.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

8 – 840 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

70 – 350 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 80±13 %. Proteinbinding: 80 %. Tmax: 4-5 timer. T1/2: 33±4 timer. Metaboliseres i lever via CYP2C19, CYP3A4 og CYP2D6. Metabolitten desmetylcitalopram har betydelig svakere effekt og antas ikke å gi vesentlige bidrag til effekten.

Referanser

Citalopram. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 28. september 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.