Analysen

NLK-kode

NPU19725.

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon, C0), eller 2 timer etter siste dose (C2).
Bruk EDTA-rør. Må ikke sentrifugeres.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen dosering og tidspunkt for siste dose.

Analyseringsintervall

3 dager i uken (mandag, onsdag og fredag).

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

5-2000 ng/mL.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll.

Referanseområde

Referanseområdet ved transplantasjon avhenger av hvilket organ som er transplantert, tid etter transplantasjon og pasientens alder.

Tolkning

For utfyllende informasjon om terapeutisk område henvises det til gjeldende protokoller for de ulike transplantasjoner.

VKa (analytisk variasjon)

7,5 % ved nivå 49 ng/mL
5,5 % ved nivå 233 ng/mL
5,7 % ved nivå 487 ng/mL
8,2 % ved nivå 1173 ng/mL

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 20-50 % (peroralt inntak). Tmax: 1-2 t. T1/2: 6-20 t. Metaboliseres hovedsakelig i lever via CYP3A4. Utskilles hovedsaklig via galle.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Sandimmun Neoral, Statens legemiddelverk. (Sist oppdatert: 27.07.2015).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert ved Laboratoriemedisin, Tromsø.