Analysen

NLK-kode

NPU19725.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas like før neste dose (ved minimumskonsentrasjon, C0), eller 2 timer etter siste dose (C2).

Bruk EDTA-rør. Må ikke sentrifugeres.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen dosering og tidspunkt for siste dose.

Analyseringsintervall

3 dager per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

5 – 2000 ng/mL.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll.

Referanseområde

Anbefalt konsentrasjon er avhengig av indikasjon, og er vanligvis i området 75-240 ng/mL.
Ved transplantasjon er referanseområdet avhengig av blant annet hvilket organ som er transplantert, tid etter transplantasjon og pasientens alder.

Tolkning

For utfyllende informasjon om terapeutisk område henvises det til gjeldende protokoller for de ulike transplantasjoner.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: < 4,3 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 20-50 % (peroralt inntak). Tmax: 1-2 t. T1/2: 6-20 t. Metaboliseres hovedsakelig i lever via CYP3A4. Utskilles hovedsakelig via galle.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Sandimmun Neoral. Statens legemiddelverk (Sist oppdatert: 02/2020).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.