Hovedoppgavene til spesialiteten Klinisk farmakologi er:

Pasientrettet arbeid:

  • Analyse av legemidler og rusmidler i biologisk materiale.
  • Utarbeidelse av farmakologiske terapiplaner.
  • Utredning av spørsmål som vedrører bivirkninger av legemidler, interaksjoner (samvirke) ved samtidig bruk av flere legemidler og resultat av ulike terapivalg.

Alle analysesvar tolkes og kommenteres av spesialist i klinisk farmakologi ved avdelingen.

Rådgivning:
Avdelingen har rådgivningsvirksomhet for helseregionen. Dette gjelder enkeltsaker samt terapiregimer.

Legemiddelkomitèarbeid:
Idag har avdelingen lederansvaret i legemiddelkomitèen ved Universitetssykehuset  Nord-Norge HF.

Undervisning:
Avdelingen tilbyr klinisk farmakologisk kompetanse til kliniske avdelinger i Helse Nord og primærhelsetjenesten.

Forskning og metodeutvikling:

  • Avdelingen driver forskning relatert til bruk av både legemidler (farmakologi) og andre kroppsfremmede substanser (toksikologi).
  • Metodeutvikling for analyse av kroppsfremmede substanser utvikles for å dekke ønsker og krav til ulike behandlingssituasjoner.