Tjenestetilbudet ved fagområdet Klinisk farmakologi:

  • Analyseservice av legemidler og rusmidler i biologisk materiale.
  • Medisinsk fortolkning av prøvesvar.
  • Rådgivning og undervisning til helseregionens rekvirenter, både i primær- og spesialisthelsetjenesten.