Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Nødvendig prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver). 

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 5 dager i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Cut-off 50 ng/ml.
Mengden av stoff i en positiv prøve kan ikke beregnes med denne metoden.

Klinisk

Indikasjoner

Misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive (>50 ng/ml) og negative prøver.

Tolkning

Cannabinoider og metabolitter påvises som gruppe ved immunologisk metode. Metoden skiller ikke mellom de ulike stoffene innenfor gruppen. Vanlig påvisningstid ved enkeltinntak er inntil 1 uke, men ved kronisk daglig inntak kan imidlertid påvisningstiden være betydelig lengre (4-6 uker). I ekstremtilfeller ved kronisk daglig bruk kan påvisningstiden være inntil 3 måneder. Begrenset inntak kan gi negativt resultat.

Dersom man ønsker svar på hvilket stoff som er påvist, må spesifikk analyse rekvireres. Laboratoriet kan gjøre spesifikk analyse av THC, OH-THC og THC-COOH i urin. For vurdering av eventuelt nytt inntak må også spesifikk analyse av cannabinoider rekvireres.

Kreatinin og pH bestemmes for å vurdere prøvens kvalitet. Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

11,9 %.

Referanser

1. Pakningsvedlegg THC2, Roche/Hitachi (04/2012).
2. Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).