Analysen

NLK-kode

NPU27449.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

2 – 128 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.
Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Referanseområde

2 – 10 nmol/L (opioidsubstitusjon).
< 2,5 nmol/L (smertebehandling).

Tolkning

Referanseområdet gjelder ved opioidsubstitusjon. Ved smertebehandling bør serumkonsentrasjonen være under 2,5 nmol/L ved bruk av inntil 2 mg per døgn sublingualt. Buprenorfin i plasterform er lavdosert og gir sjelden målbare serumkonsentrasjoner med de analysemetoder som er i bruk.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 51 % (sublingual). Proteinbinding: 96 %. Tmax: ca 1 time (sublingual). T1/2: ca 2,5 timer. Metaboliseres hovedsakelig i lever. Omdannes delvis til (svakt) aktiv metabolitt, norbuprenorfin.

Referanser

  1. Helland A., Berg J.A., Gustavsen I., et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 400–2.
  2. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.