Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før neste planlagte dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

2 – 128 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll (opioidsubstitusjon), mistanke om overdosering og forgiftning. Ved rusmiddeltesting er urin et mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

2-10 nmol/L (opioidsubstitusjon).
< 2,5 nmol/L (smertebehandling, annen bruk).

Tolkning

Referanseområdet gjelder ved opioidsubstitusjon. Ved smertebehandling bør serumkonsentrasjonen være under 2,5 nmol/L ved bruk av inntil 2 mg per døgn sublingualt. Buprenorfin i plasterform er lavdosert og gir sjelden målbare serumkonsentrasjoner med de analysemetodene som er i bruk.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 51 % (sublingual). Proteinbinding: 96 %. Tmax: ca 1 t (sublingual). T1/2: ca 2,5 t. Metaboliseres hovedsakelig i lever. Omdannes delvis til (svakt) aktiv metabolitt, norbuprenorfin.

Referanser

1) Helland et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:400–2.
2) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.