Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin

Nødvendig prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil en uke i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Fredag

Klinisk

Indikasjoner

Kontroll av etterlevelse av opioidsubstitusjonsbehandling, eller ved mistanke om misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive (>10 ng/ml) og negative prøver.

Tolkning

Buprenorfin og norbuprenofin påvises spesifikt med LC-MS/MS. Vanlig påvisningstid er inntil en uke etter inntak. Begrenset inntak kan gi negativt resultat. Kreatinin og pH bestemmes for å vurdere prøvens kvalitet. Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

VKa ≤ 9,8 %

Referanser

1. Pakningsvedlegg CEDIA® Buprenorphine Assay, Microgenics (09/2004).

2. Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. http://www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Klinisk farmakologi