Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum eller urin.

Prøvemengde

Serum: minimum 1 ml.
Urin: minimum 1 ml.

Prøvetakning og prøvebehandling

Serum: prøven tas på serumrør uten tilsetning (ikke gelglass). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Urin: prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 ml). Prøven oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

Analysen utføres kun etter avtale med laboratoriet.

Analysemetode

LC-QTOF-MS.

Klinisk

Indikasjoner

Bredt substanssøk kan være aktuelt ved mistanke om forgiftning med ukjent substans eller inntak av rusmidler der man ikke finner utslag ved ordinær rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Analysen benytter en spesifikk analysemetodikk (LC-QTOF-MS) som søker mot et stort substansbibliotek bestående av flere tusen ulike substanser. Analysemetoden er ressurskrevende og bør derfor forbeholdes tilfeller der andre analysemetoder ikke er tilgjengelig. 

Alle analysesvar tolkes og kommenteres av klinisk farmakolog.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.