Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).

Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende Sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 5 dager i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Cut-off 150 ng/ml.
Mengden av stoff i en positiv prøve kan ikke beregnes med denne metoden.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmisbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive (>150 ng/ml) og negative prøver.

Tolkning

Benzoylekgonin (BZE) er et omdanningsprodukt av kokain. Vanlig påvisningstid ved tilfeldig bruk er 1-4 dager etter inntak.

Kreatinin og pH bestemmes for å vurdere prøvens kvalitet. Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/l anbefales ny prøve pga fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

5,2 %

Referanser

1. Pakningsvedlegg COC2, Roche/Hitachi (04/2012).
2. Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.