Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør).
Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

50 – 5120 nmol/L.
Svaret gis ut kvalitativt (positiv/negativ).

Klinisk

Indikasjoner

 Misbruk.

Tolkning

Benzoylekgonin er et inaktivt omdanningsprodukt av kokain. Kokain forsvinner raskt fra kroppen mens benzoylekgonin kan påvises noe lengre tid. Påvisning av benzoylekgonin er et entydig bevis på at kokain har vært inntatt.