Analysen

Analyseres ved

Fagområdet Klinisk farmakologi,
Laboratoriemedisin,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Nødvendig prøvemengde

10 ml urin er tilstrekkelig for analyse av samtlige misbruksstoffer i en og samme prøve.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml).
Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 7 dager i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Cut-off 200 ng/ml.
Mengden av stoff i en positiv prøve kan ikke beregnes med denne metoden.

Interferenser

Andre stoffer og/eller faktorer kan interferere med analysen og gi feilaktige resultater. Se også avsnittet tolkning.

Klinisk

Indikasjoner

Misbruk.

Referanseområde

Resultater med denne analysen skiller kun mellom positive (>200 ng/ml) og negative prøver.

Tolkning

Benzodiazepiner påvises som gruppe vha. immunologisk metode. Metoden skiller ikke mellom de ulike stoffene innenfor gruppen. Ulike benzodiazepiner kan ha svært ulik påvisningstid. Vanlig påvisningstid ved tilfeldig bruk er opptil 1-3 uker. Begrenset inntak kan gi negativt resultat. Zolpidem påvises ikke med denne metoden.

Følgende substanser gir i de fleste tilfeller positivt resultat: alprazolam, bromazepam, brotiazolam, clonazolam, delorazepam, demoksepam, desmetyldiazepam (nordiazepam), deskloretizolam, diazepam, diclazepam, estazolam, etizolam, fenazepam, flubromazepam, flubromazolam, flunitrazepam, flurazepam, halazepam, klobazam, klonazepam, klorazepat, klordiazepoksid, lorazepam, lormetazepam, meclonazepam, midazolam, nitrazepam, oksazepam, pinazepam, pyrazolam, temazepam og triazolam.
Av disse stoffene kan laboratoriet gjøre spesifikk analyse av følgende stoffer i urin: alprazolam, desmetyldiazepam (nordiazepam), diazepam, fenazepam, flunitrazepam, flurazepam, klonazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam, oksazepam, temazepam og triazolam. Dersom man ønsker svar på hvilket stoff som er inntatt, må spesifikk analyse ved positiv screening rekvireres.

I sjeldne tilfeller påvises benzodiazepiner ved immunologisk screening, som ikke gjenfinnes ved spesifikk analyse. Dette kan skyldes inntak av andre benzodiazepiner enn de som inngår i vår spesifikke metode, eller falsk positiv immunologisk prøve.

Kreatinin og pH medbestemmes for å vurdere prøvens kvalitet. Et stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Ved u-kreatinin < 2 mmol/L anbefales ny prøve pga. fortynningseffekten.

VKa (analytisk variasjon)

3,7 %.

Referanser

1) Pakningsvedlegg BNZ2, Roche/Hitachi (Oppdatert: 08/2016 ).
2) Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231. http://www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert ved Laboratoriemedisin, Tromsø.